Kotlíkové dotace

Zařizujeme a provádíme montáž i výměnu kotlů na dotace. Vyměňujeme tepelné zdroje v rodinných domech.

Vystavujeme doklad o kontrole kotle pro tyto značky: Atmos, Slokov, EkoScroll, OPOP, Rojek, Blaze Harmony

Kotlikové dotace lze čerpat na kotle na pevná paliva. Aktuálně dotace neplatí pro plynové kotle.

Nahraďte svůj starý kotel nízkoemisním vytápěcím systémem.

Výměna kotlů pro všechny domácnosti

Program je pro všechny domácnosti. Program se jmenuje Nová zelená úsporám.

Stát vyhradil 8,5 mld. Kč na výměnu cca sto tisíc neekologických kotlů.

Dotace může obsáhnout až 50 % způsobilých výdajů.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Program je určen pro domácnosti s nižšími přijmy, mezi které mohou patřit samoživitelé nebo senioři.

Stát vyhradil 5 mld. Kč na výměnu cca padesáti tisíc neekologických kotlů.

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Plynový kondenzační kotel 100 000

Dotace může obsáhnout až 95 % způsobilých výdajů.

Operační program Životní prostředí

Veškeré aktuální informace získáte na oficiálních stránkách Operačního programu Životního prostředí, stránkách programu Nová zelená úsporám nebo například na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR: